logo_mzr

Wychowanie i kształcenie

Okładka:

Książka:

Tytuł Wychowanie i kształcenie w muzułmańsko-chrześcijańskich
rodzinach Tatarów polskich
Autor Ida Schabieńska
Recenzenci Dr hab. Selim Chazbijewicz, prof. UW-M w Olsztynie
Dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska, UMK w Toruniu
Redakcja Musa Czachorowski
Korekta Danuta Gref
Wydawca Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda
F. Szczepanika w Suwałkach;Inicjatywa Wydawnicza Çaxarxan Xucalıq *Wrocław
Halina Szahidewicz * Iza Melika Czechowska * Musa Çaxarxan CzachorowskiMuzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
Miejsce i rok wydania Wrocław 1436/2015
ISBN 978-83-64358-01-2
Liczba stron 176
Format 14,5 x 20,5
Skład, druk i oprawa Agencja Wydawnicza „ARGI” – Wrocław – www.argi.pl
Uwagi Indeks osób, Bibliografia , Streszczenie ang.

  • Książka Idy Schabieńskiej to studium pedagogiczno-socjologiczne koncentrujące się wokół problematyki wychowania i kształcenia w rodzinach muzułmańsko-chrześcijańskich Tatarów polskich. Autorka stara się określić wpływ rodzin zróżnicowanych wyznaniowo na wychowanie i kształcenie osób w nich dorastających.

    Praca podzielona jest na siedem rozdziałów. Pierwsze cztery są teoretyczne i dotyczą: zarysu historii Tatarów na ziemiach Rzeczypospolitej, pojęcia tożsamości, pojęć: wychowanie i kształcenie. Kolejne rozdziały są empiryczne. Autorka przedstawia metodologię, opisuje badaną grupę oraz wyniki badań.

    Ostatnia część publikacji zawiera: zakończenie, aneks (kwestionariusz ankiety, kwestionariusz wywiadu przeznaczony dla małżeństwa tatarskiego, kwestionariusz wywiadu przeznaczony dla małżeństwa muzułmańsko-chrześcijańskiego), bibliografię oraz indeks osób.

  • Ida Schabieńska – (ur. 1988) absolwentka pedagogiki (specjalność edukacja międzykulturowa) Wydziału Nauk Humanistycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, filologii orientalnej i arabistyki Wydziału Filologicznego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz arabistyki na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Pracuje w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. Popularyzatorka kultury i tradycji Tatarów polskich.

    Publikowała m.in. w „Collectanea Theologica”, Półroczniku Religioznawczo-Misjologicznym „Nurt SVD” oraz „Przeglądzie Tatarskim”. Jej pasją są podróże do krajów muzułmańskich. Odwiedziła już Turcję, Syrię, Liban, Tunezję i Maroko.

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]