logo_mzr

Czasopiśmiennictwo

Okładka:

Książka:

Tytuł Czasopiśmiennictwo tatarskie i muzułmańskie w Polsce w latach 1945-2015
Autor Musa Çaxarxan Czachorowski
Recenzent Prof. zw. dr hab. Marek Dziekan
Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, Uniwersytet Łódzki
Redakcja Selim Chazbijewicz
Korekta Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Wydawca Inicjatywa Wydawnicza Çaxarxan Xucalıq *Wrocław
Iza Melika Czechowska * Musa Çaxarxan Czachorowski
Miejsce i rok wydania Wrocław 1437/2015
ISBN 978-83-64358-04-3
Liczba stron 80
Format 14,5 x 20,5
Skład, druk i oprawa Agencja Wydawnicza „ARGI” – Wrocław – www.argi.pl
Uwagi Indeks osób, Bibliografia
Dofinansowanie Publikacja dofinansowana ze środków Gminy Wrocław
www.wroclaw.pl

 • Książka Musy Czachorowskiego to monograficznie ujęte dzieje czasopiśmiennictwa polskich wyznawców islamu w okresie powojennym, w latach 1945-2015.

  Rozdział pierwszy poświęcony jest czasopiśmiennictwu Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP oraz Związku Tatarów RP – 13 tytułów. Rozdział drugi przedstawia czasopiśmiennictwo muzułmańskich związków wyznaniowych i stowarzyszeń kulturalno-społecznych – 5 tytułów.
  Ostatnia część publikacji zawiera: bibliografię i indeks osób.

  ***
  Książka Musy Czachorowskiego, niestrudzonego badacza, „bibliotekarza” i bibliografa piśmiennictwa tatarskiego i muzułmańskiego w Polsce stanowi istotne podsumowanie prowadzonych przez niego badań bibliologicznych. Oto mamy przed sobą ujęte monograficznie dzieje czasopiśmiennictwa polskich wyznawców islamu w okresie powojennym. Praca to o tyle cenna, że o ile czasopisma i periodyki okresu międzywojennego zostały dokładnie i wielokrotnie opisane, to czasopisma powojenne są głównie wspominane, natomiast nie doczekały się monograficznego opisu.
  A opis taki jest istotny choćby dlatego, że niektóre z nich miały charakter efemeryczny i docierały do bardzo nielicznej grupy osób – bo przecież nakład 25 egzemplarzy „Zeszytów Muzułmańskich” przepisywanych na maszynie trudno uznać za masowy.
  Musa Czachorowski dociera w swoich kwerendach do bardzo mało znanych zarówno muzułmanom, jak i badaczom polskiego islamu pozycji, które skrupulatnie opisuje, zgodnie z najlepszymi tradycjami i zasadami bibliologii. Sprawa to o tyle ważna, że, jak podejrzewam, wielu z tych publikacji nie mają w swych zbiorach najlepsze polskie biblioteki.

  (Z recenzji prof. zw. dr hab. Marka M. Dziekana)

 • Musa Czachorowski (Leszek Musa, Islam Musa), Musa Caxarxan – (ur. 1953) dziennikarz, poeta, wydawca, były żołnierz zawodowy. Autor jedenastu tomików poetyckich, wiersze publikował m.in. w „Odrze”, „Odgłosach”, „Okolicach”, „Poezji”, „Kulturze”, „Roczniku Tatarów Polskich”, „Życiu Tatarskim”, „Przeglądzie Tatarskim”, „Lietuvos totoriai”, „Altabaş” oraz w licznych almanachach i antologiach poetyckich. Publikacje dotyczące islamu i muzułmanów ukazały się m.in. w „Kalendarzu Ekumenicznym”, „Szkole Serafickiej” i „Dialogu Chrześcijańsko-Muzułmańskim”. Tłumaczy z języka czeskiego i rosyjskiego.

  Redaktor naczelny kwartalników „Przegląd Tatarski” i „Muzułmanie Rzeczypospolitej”, stały współpracownik pisma Tatarów litewskich „Lietuvos totoriai”. W latach 2008–2011 zastępca redaktora naczelnego dwumiesięcznika „Życie Tatarskie”.

  Od 2014 roku redaktor prowadzący (zastępca redaktora naczelnego) „Rocznika Tatarów Polskich. Seria 2”. Od roku 1987 należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

  Członek Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w latach 2007–2012 członek Najwyższego Kolegium MZR w RP. Od listopada 2012 roku rzecznik prasowy Muftiego RP.

  Członek Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, w latach 2005–2007 prezes Dolnośląskiego Oddziału ZTRP. Propagator kultury i tradycji muzułmańskiej społeczności Tatarów polskich.

  Jest też autorem jedenastu katalogów poświęconych współczesnej falerystyce wojskowej, m.in. „Insygnia polskich jednostek specjalnych”, „Litewskie insygnia wojskowe”, „Oznaki rozpoznawcze Marynarki Wojennej”, „Oznaki rozpoznawcze czeskich jednostek specjalnych”, „Litewskie insygnia
  i mundury wojskowe”, „Oznaki specjalistów bojowych Wojska Polskiego i Policji”.

  Dorobek literacki
  Tomiki poetyckie:
  • Nie-łagodna, 1987
  • Ile trwam, 1988
  • Chłodny listopad, 1990
  • Gdzie indziej, 1993
  • Miejsce, 1995
  • Dotknij mnie, 1998
  • W życiu na niby, 2006
  • Samotność, 2008
  • Na zawsze * Навсегда, 2008
  • Rubajaty stepowe, 2009
  • Poza horyzontem, 2010

  Almanachy i antologie:
  • Gdzieś w nas, 1988
  • Chwila przed wierszem, 1989
  • Wtedy i teraz, 1994
  • Imiona istnienia, 1997
  • Uwikłania, 1999
  • Horyzonty słowa, 2004
  • Przed burzą, 2006
  • Gonić wiatr, 2007
  • W bezkres, 2008
  • Wciąż w drodze, 2009
  • Splątani z czasem, 2010
  • Tatarskie wierszowanie. Oto moje dziedzictwo, 2010

  Tłumaczenia książkowe:
  • 40 rad dla muzułmańskiego domu, 2007
  • Kara-Batyr i Błękitny Koń (z synem Danielem), 2009
  • Al-Fatiha i 13 sur Świętego Koranu, 2010
  • Tatarskie biografie. Tatarzy polsko-litewscy w historii i kulturze, 2012
  • Ja sin, 36 sura Świętego Koranu, 2012
  • Al-Kur’an al-Karim, 2013

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]