logo_mzr

biblia-i-koran_cz-b

Okładka:

Książka:

Tytuł Biblia i Koran
Miejsca zbieżne
Tytuł oryginał Biblija i Koran: parallelnyje miesta
Autorzy wyboru tekstów Marianne Beerle-Moore, Andriej Diesnickij, Kontantin Kazienin,
Tatjana Majska
Opracowanie wydania polskiego Michał Pędracki
Redakcja Musa Çaxarxan Czachorowski
Wydawca Inicjatywa wydawnicza Çaxarxan Xucalıq * Wrocław 1437/2016
Iza Melika Czechowska * salaam11@wp.pl
Musa Çaxarxan Czachorowski * musaxan@yandex.com
Miejsce i rok wydania Wrocław 1437/2016
ISBN 978-83-64358-43-2
Liczba stron 256
Format 15,7 x 22,7
Skład i druk Agencja Wydawnicza „ARGI” – Wrocław – www.argi.pl

  • Książka, którą trzymają Państwo w rękach, stanowi jedną z pierwszych prób udostępnienia polskiemu czytelnikowi systematycznego wykładu o znaczących paralelach występujących między tekstami biblijnymi, uznawanymi za święte przez chrześcijaństwo i judaizm, a Świętą Księgą islamu – Koranem. Opiera się on na wyborze tekstów dokonanym przez zespół Instytutu Tłumaczenia Biblii w Moskwie (Biblia i Koran: paralelnyje miesta, Moskwa 2012). Celem publikacji rosyjskiej było pokazanie związków, jakie zachodzą między chrześcijaństwem, judaizmem i islamem, jak również lepsze i bardziej dogłębne zrozumienie świętych tekstów wszystkich trzech religii Abrahamowych w świetle występujących w nich paralel. Autorzy wydania rosyjskiego przyznają, że jest to jedynie skromna próba zestawienia Biblii i Koranu, niepretendującą do głębokich i wszechogarniających analiz. Cały zebrany materiał został podzielony na bloki tematyczne, przy wyborze których, podobnie jaki i przy wyborze cytatów, kierowano się pewną subiektywnością i dowolnością. Czytelnik zauważy zapewne, że dość często z jednym fragmentem Biblii zestawia się kilka cytatów z Koranu. Wynika to z tego, że większość ksiąg biblijnych zawiera opowieści powiązane fabularnie, podczas gdy sury koraniczne z reguły zgrupowane są wokół szczególnych kwestii duchowych, a nie linii fabularnej. […]

    (Michał Pędracki, Biblia i Koran. Miejsca zbieżne, s. 7)

    Publikacja zawiera zestawienie tekstów Świętych Ksiąg Biblii i Koranu, podzielone na następujące bloki tematyczne: Stworzenie świata, Stworzenie człowieka, Chwała Stwórcy nieba i ziemi, Upadek pierwszych ludzi, Synowie Adama: bratobójstwo, Potop, Wieża Babel, Abraham, Józef, Mojżesz, Saul, Gedeon, Dawid, Salomon, Eliasz, Zmartwychwstanie ciał, Jonasz, Hiob, Jan Chrzciciel, Jezus, Modlitwa i wyznanie wiary, Nakazy, wolność i odpowiedzialność, Szatan, Bóg wywyższa i uniża człowieka, Objawienie i Pismo, Kobiety, Wojna.

    Wydanie zawiera, oprócz tekstu właściwego, słowp wstępne Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miśkiewicza, przedmowę do wydania polskiego autorstwa Michała Pędrackiego, słowo od redaktora Musy Çaxarxan Czachorowskiego, a także rozwinięcie skrótów tytułów ksiąg biblijnych oraz wykaz cytatów z Biblii i Koranu.

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]