logo_mzr

info-targi-2018

Biblioteka Muzułmańska

Strona internetowa BIBLIOTEKA MUZUŁMAŃSKA skierowana jest do tych wszystkich, którzy chcą bliżej poznać religię muzułmanów – islam, jej dogmaty, Świętą Księgę, zasady praktyki, historię. Zgodnie z zasadami islamu, dzielenie się wiedzą ma szczególne znaczenie.

Jeden z najbardziej znanych współczesnych islamskich intelektualistów Ziauddin Sardar prezentuje niezwykłe spojrzenie na ten temat: „Wszechstronna koncepcja ilm (wiedzy) ukształtowała pogląd muzułmanów, od samych początków istnienia religii. Islam nakłada obowiązek zdobywania i przekazywania wiedzy, niezależnie od pochodzenia, grupy społecznej czy płci”.

Strona należy do Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego, będącego organem wykonawczym Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Działalność Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego (NKM) obejmuje przede wszystkim kierowanie bieżącymi przedsięwzięciami Związku; reprezentowanie MZR wobec władz państwowych, krajowych i zagranicznych, samorządowych, kościołów i innych związków religijnych w Polsce i za granicą.

NKM dba o sprawy religijne, doktrynalne, sprawuje pieczę nad nauczaniem religii, określa zasady praktyk religijnych, a także przekazuje informacje nt. tradycji, historii, prawa i sztuki islamu.

Od 2006 roku NKM prowadzi działalność czasopiśmienniczą i wydawniczą. Dzięki zaangażowanemu zespołowi powstają czasopisma, książki, broszury oraz płyty służące edukacji religijnej, a także prezentacji historii i tradycji polskich Tatarów – muzułmanów.

Wydawcy materiałów dostępnych na stronie to Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP (dawniej Najwyższe Kolegium MZR w RP) oraz Inicjatywa Wydawnicza Çaxarxan Xucalıq. Najwyższe Kolegium Muzułmańskie pragnie szczególnie podziękować Musie Czachorowskiemu za udostępnienie publikacji, które wydał w ramach własnej Inicjatywy Wydawniczej Çaxarxan Xucalıq.

Materiały udostępnione są bezpłatnie. Przy korzystaniu z nich prosimy o poszanowanie praw autorskich i podawanie adresu strony internetowej Biblioteki Muzułmańskiej.

Autorzy:

Koncepcja strony, redakcja i opracowanie tekstów – Dagmara Sulkiewicz, Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Fotografie – Piotr Michałowski, Barbara Pawlic-Miśkiewicz

© Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP 2019

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]