logo_mzr

Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
15-207 Białystok, ul. Piastowska 13 F
tel./fax (+48) 85 732 40 23, kom. (+48) 605 612 137
e-mail: mzr@mzr.pl, www.mzr.pl

Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP

Najwyższe Kolegium Muzułmańskie jest organem wykonawczym Muzułmańskiego Związku Religijnego w  RP.  Jego przewodniczącym jest Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz.

Działalność Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego obejmuje przede wszystkim kierowanie bieżącymi przedsięwzięciami Związku; reprezentowanie MZR wobec władz państwowych, krajowych i zagranicznych, samorządowych, kościołów i innych związków religijnych w Polsce i za granicą, a także nadzorowanie pracy poszczególnych gmin wyznaniowych należących do Związku.

Oprócz dbałości o sprawy religijne, doktrynalne i wewnątrzzwiązkowe Kolegium zajmuje się również projektami kulturalnymi (wydawnictwa, spotkania, wystawy, konferencje). Powstały kilka lat temu zespół wspólnie z Muftim konsekwentnie rozwija linię wydawniczą.

Dział publikacji religijnych to książki poświęcone praktyce, podstawom islamu; broszury informacyjne oraz książki skierowane do dzieci i młodzieży.

Dzięki dotacjom zewnętrznym oraz środkom własnym możliwe jest wydawanie kwartalnika „Przegląd Tatarski” i „Rocznika Tatarów Polskich. Seria 2”. W latach 2010-2012 ukazywało się również pismo „Muzułmanie Rzeczypospolitej”.

Dotychczas opublikowano m.in.: „Tatarzy muzułmanie w Białymstoku. Informator”,  „Muzyczna jurta. Śladami Tatarów”, „Tatarskie biografie”, „Baśnie, podania i legendy polskich Tatarów”, „Przysmaki z jurty. Tradycyjne przepisy kuchni tatarskiej”, „Jeszcze tylko ten step”, „Sonety krymskie”, „Tatariada”, „Żołnierskie wspomnienia”, „Niedokończona tatarska opowieść”, „Droga mojego życia”, „Słownik biograficzny Tatarów polskich XX wieku”, „Tatarskie love story. Rytuały przejścia Tatarów polskich – ślub”  oraz albumy „Muslims on Polish Soil” i „Muzułmanie na ziemiach Rzeczypospolitej”.

Inicjatywa Wydawnicza Çaxarxan Xucalıq

Jest to rodzinno-przyjacielskie przedsięwzięcie od roku 2008 prowadzone przez Musę Czachorowskiego. Swój początek ma w wydawnictwie Teksty Literackie Etc. „Mediana”, działającym w latach 1998–2007. Specjalizowało się w niskonakładowych (do 500 egz.) publikacjach poświęconych współczesnej falerystyce wojskowej (polskiej, litewskiej i czeskiej) oraz poezji. Z czasem pojawiła się tematyka tatarska oraz muzułmańska, m.in. w roku 2007 ukazały się: „Księga pamięci” Chasienia Aleksandrowicz i „40 rad dla muzułmańskiego domu” szajcha Muhammada Saliha al-Munajjida. „Mediana” współdziałała z Dolnośląskim Oddziałem Związku Tatarów Rzeczypospolitej oraz Centrum Kultury Tatarów Polskich.

Obecnie Çaxarxan Xucalıq zajmuje się wyłącznie problematyką tatarsko-muzułmańską. Środki na druk zbierane są w gronie rodzinno-przyjacielskim, zaś wszelkie prace przygotowawcze  i redakcyjne wykonuje się bezpłatnie. Dotychczas staraniem IWÇX ukazały się m.in. „Kara-Batyr i Błękitny Koń. Nogajskie bajki ludowe”, „Prolegomena do modlitwy” Abu al-Lajsa As-Samarkandiego, „Nowojorski meczet Rzeczypospolitej. Historia gminy tatarskiej w Stanach Zjednoczonych” Antoniego Przemysława Kosowskiego, „Historia meczetu w Wilnie (Próba monografii)” Leona Kryczyńskiego, „Pułkownik Józef Korycki. Tatarski artylerzysta II Rzeczypospolitej” Waldemara Jaskulskiego, „Katechizm z okazyi ochrzczenia Tatarzyna Budziackiego” X. Michała Ignacego Wieczorkowskiego, „Ja sin. 36 sura Świętego Koranu”, „Al-Kur’an al-Karim”, „Czasopiśmiennictwo tatarskie i muzułmańskie w Polsce w latach 1945-2015” Musy Czachorowsiego.

Wspólnie z NKM MZR w RP wydane zostały pozycje: „Wychowanie i kształcenie w muzułmańsko-chrześcijańskich rodzinach Tatarów polskich” Idy Schabieńskiej, „Pałac chanów krymskich w Bachczysaraju” Elwisa Osmanowa oraz „Tatarskie bajanie czyli bajki, podania i opowieści z całego tatarskiego świata”.

Działania Çaxarxan Xucalıq wspiera grono przyjaciół. Instytucjonalnie zaś współpracuje z Najwyższym Kolegium Muzułmańskim MZR w RP.

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]