logo_mzr

Al-Kuran_cz.b

Okładka:

Książka:

Tytuł Al-Kur’an al-Karim
Transkrypcja tekstu arabskiego Musa Czachorowski
Konsultacja religijna Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz
Konsultacja naukowa Prof. dr hab. Marek M. Dziekan
Redakcja Musa Czachorowski
Wydawca Inicjatywa wydawnicza:
Çaxarxan Xucalıq, Wrocław 1434/2013
Miejsce i rok wydania Wrocław 1434/2013
ISBN 978-83-60425-60-2
Liczba stron 336
Format 15 x 21
Skład i druk Agencja Wydawnicza „ARGI” – Wrocław – www.argi.pl

  • Oto Szlachetny Kur’an, Święta Księga, której treść Anioł Dżibril z woli Boga Wszechmogącego, Jedynego objawił Muhammadowi, Ostatniemu Wysłannikowi i Prorokowi. Spisany w języku arabskim stanowi Drogowskaz i Drogę dla każdego muzułmanina i każdej muzułmanki. Jest Słowem Bożym, które towarzyszy wiernym przez całe ich życie: od dnia narodzin aż po godzinę śmierci.

    Sury i ajaty z Kur’anu recytuje się podczas codziennych modlitw, uczy się na pamięć, aby móc przywołać je w razie jakiejkolwiek potrzeby. Kiedy czytamy Kur’an, to tak jakby sam Bóg przemawiał do nas. Jest więc zalecane, by korzystać z niego jak najczęściej. Sięgajmy zatem po Kur’an, uczmy się go czytać, rozumieć, zapamiętać. To nasz obowiązek, nasz osobisty wysiłek na drodze poszukiwania kontaktu z Bogiem.

    Problem z czytaniem Kur’anu mają osoby, które nie znają języka arabskiego. Aby umożliwić czytanie Świętej Księgi, a tym samym także zapamiętanie wybranych sur oraz ajatów, arabski tekst zapisany został alfabetem polskim. Jest to najprostsza transkrypcja, oddająca sposób wymowy, nie zawsze zgodna z zasadami przyjętymi przez polską arabistykę. Powinna stanowić pierwszy krok przed opanowaniem umiejętności czytania tekstu oryginalnego.

    Życzę powodzenia wszystkim, którzy podejmą się tego działania. Najwyższy wynagrodzi nasz trud.

    (Musa Czachorowski, Al-Kur’an al-Karim, s. 5)

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]