logo_mzr

5-ucze-sie-czcic-boga-cz-b

Okładka:

Książka:

Tytuł Uczę się czcić Boga
Autor Ajsze Oztiurk
Tłumaczenie Daniel St. Çaxarxan Czachorowski
Opracowanie, korekta Musa Çaxarxan Czachorowski
Wydawca Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
Wydawca oryginału Ministerstwo do spraw Religii Republiki Turcji
Türkiye Cumhuriyeti Diyanet Işleri Başkanlığı
Miejsce i rok wydania Białystok 1438/2017
ISBN 978-83-938887-8-8
Liczba stron 88
Format 16,5 × 21 cm
Skład AliusMedia.pl
Dofinansowanie Zrealizowano dzięki Ministerstwu
do spraw Religii Republiki Turcji

  • Uczę się czcić Boga to piąta publikacja wchodząca w skład sześciu książeczek przeznaczonych do nauki religii dla dzieci opracowanych przez Ministerstwo do spraw Religii Republiki Turcji, Diyanet. Książki ukazały się w Polsce dzięki inicjatywie Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miśkiewicza.

    Nad serią pracował zespół tłumaczy i korektorów przy Najwyższym Kolegium Muzułmańskim MZR w RP m.in. Rozalia Bogdanowicz, Tatiana Andracka, Barbara Pawlic-Miśkiewicz, Dagmara Sulkiewicz, Emilia Temizkan, Beata Justyna Filipiak, Daniel Czachorowski, Jakub Andracki i Musa Czachorowski.

    Prace trwały od czerwca 2016 roku do połowy sierpnia 2017 roku.

    Celem książeczki jest poznanie Stwórcy i sposobów służenia Mu poprzez wypełnianie modlitwy, przestrzeganie postu, przekazywanie zakatu i odbycie hadżdżu. Została podzielona na siedem części. Część pierwsza Bóg – nasz stwórca wyjaśnia w jaki sposób Bóg kieruje ludzi na drogę wiary i jak możemy wielbić i czcić Stwórcę. Druga część Czystość pochodzi od wiary omawia trzy rodzaje oczyszczenia: łudu, tajammum i gusl. Trzecia część Podstawa religii – modlitwa opisuje przygotowanie i wykonanie modlitwy, w jakich przypadkach traci ważność, czym jest azan. Opisuje również meczety oraz wskazuje kiedy odmawia się modlitwy dżuma, świąteczne i dżanaza. Część czwarta Sury i dua przedstawia tekst arabski, zapis fonetyczny polskim alfabetem oraz tłumaczenie na język polski sur Fatiha, al-Fil, al-Kurajsz, al-Ma’un, al-Kautar, al-Kafirun, an-Nasr, al-Masad, al-Ichlas, al-Falak, an-Nas oraz dua Subhanaka, Allahumma salli, Allahumma barik, Rabbana, Dua kunut i Ajat al-kursi. Tematem piątej części Wielbienie poprzez cierpliwość jest post w ramadanie – miesiącu zesłania Koranu: dlaczego powstrzymujemy się od jedzenia i picia, czym jest suhur, tarałich, lajlat al-Kadr, Ramadan Bajram. Część szósta Wielbienie poprzez dzielenie się majątkiem: zakat przedstawia dlaczego zakat jest nie tylko pomocą materialną płynącą od bogatych do biednych, ale też mostem miłosierdzia i dobra przerzuconym od człowieka do człowieka, od serca do serca oraz czym jest sadaka. Część siódma Błogosławiona podróż – hadżdż poświęcony jest miejscom, które muzułmanie odwiedzają podczas pielgrzymki: Mekka, Kaaba, Arafat, Mina, Safa i Marła.

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]