logo_mzr

podstawy-wiedzy_cz-b

Okładka:

Książka:

Tytuł Podstawy wiedzy muzułmańskiej
Zasady wiary – Oddanie czci – Moralność – Życiorys Proroka Muhammada (saał)
Autor Sejfettin Jazydży
Tłumaczenie z języka rosyjskiego Rozalia Bogdanowicz
Korekta Musa Çaxarxan Czachorowski
Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Koordynator wydania polskiego Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
Wydawca oryginału Ministerstwo do spraw Religii Republiki Turcji
Miejsce i rok wydania Białystok, 1441/2020
ISBN 978-83-65802-32-3
Liczba stron 466
Format 16 x 23,5 cm
Skład AliusMedia.pl

  • Podstawy wiedzy muzułmańskiej to kolejna publikacja wydana dzięki współpracy Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP z Ministerstwem do spraw Religii Republiki Turcji, Diyanet, które udostępniło książkę wraz z oryginalną oprawą graficzną, jak również sfinansowało cały projekt wydania publikacji.

    Nad przekazanym materiałem pracował zespół w składzie: Rozalia Bogdanowicz – tłumacz, Musa Çaxarxan Czachorowski – korekta tłumaczenia i redakcja, Barbara Pawlic-Miśkiewicz – korekta składu, Dagmara Sulkiewicz – koordynacja projektu.

    Książka składa się z czterech rozdziałów podzielonych na części oraz trzech aneksów. Pierwszy rozdział Akida (Zasady wiary) wyjaśnia poszczególne zasady wiary: w Boga, aniołów, księgi, proroków, Dzień Sądu i przeznaczenie. Drugi rozdział Ibada (Oddanie czci) omawia akty oddawania czci: czystość, modlitwy codzienne, zbiorowe, post, jałmużna obowiązkowa, pielgrzymka, ofiara ze zwierzęcia oraz błogosławione miesiące, dni i noce. Trzeci rozdział Ahlak (Etyka) przedstawia zasady dobrego wychowania, obowiązki muzułmanina wobec rodziny i otaczającego środowiska. Czwarty rozdział Sijar. Życiorys Proroka Muhammada (saał) zapoznaje nas z historią życia Proroka Muhammada (saał) od narodzin, poprzez młodość, głoszenie islamu w Mekce, emigrację do Medyny, wyprawy wojenne i śmierć.

    Książka została wzbogacona o trzy aneksy omawiające następujące zagadnienia: przyjęcie islamu, ciężkie grzechy i małżeństwo.

    Publikacja posiada wysoką jakość merytoryczną. Napisana jest lekkim i dostępnym językiem, zrozumiałym dla muzułmanów w każdym wieku.

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]