logo_mzr

Muzułmanie RP.2_cz.b
Tytuł Muzułmanie Rzeczypospolitej
Podtytuł Czasopismo polskiej społeczności muzułmańskiej
ISSN 2081-6049
Redaktor naczelny Musa Czachorowski
Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego Selim Chazbijewicz (od nr 2/2010)
Redakcja Iza Melika Czechowska (od nr 2/2010)
Magdalena Lewicka (od nr 2/2011)
Tomasz Miśkiewicz (od nr 2/2010)
Andrzej Saramowicz (od nr 1/2011 do nr 3/2011)
Dagmara Sulkiewicz (od nr 4/2011)
Wydawca Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
Liczba stron 8 (nr 1/2010); 12 (nr 2/2010);
16 (nr 3 i 4/2010); 24 (rok 2011 i 2012)
Format 21 x 29,7
Skład i druk Agencja Wydawnicza ARGI – Wrocław – www.argi.pl
Dofinansowanie Zrealizowano ze środków własnych Wydawcy

 • „Muzułmanie Rzeczypospolitej. Czasopismo polskiej społeczności muzułmańskiej” poświęcone bieżącym wydarzeniom, spotkaniom, ale przede wszystkim przedstawiające dłuższe teksty związane z historią i rozwojem religii, rozumieniem wartości i zasad islamu.

  Ważnym wątkiem publikowanych artykułów stały się analizy zagadnienia dialogu międzyreligijnego, szczególnie relacji Kościoła Rzymskokatolickiego i islamu.

 • Muzułmanie Rzeczypospolitej nr 1 (13) Rok 1433/2012
  – XII Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce
  – Każda innowacja jest zbłąkaniem
  – Mój bajkowy świat
  – Seks w doktrynie islamu
  – Czy islam zgadza się na antykoncepcję?

  Okładka:
  Czasopismo:

  Muzułmanie Rzeczypospolitej nr 2-3 (14-15) Rok 1433/2012
  – Muzułmanin i jego niemuzułmańska rodzina
  – Dialog chrześcijaństwa z islamem w nauczaniu Jana Pawła II (2)
  – Zmiany polityczne w Tunezji
  – Rifa’ at-Tahtawi – między islamem a Europą
  – Muzułmanie w Słowenii

  Okładka:
  Czasopismo:
 • Muzułmanie Rzeczypospolitej nr 1 (9) Rok 1432/2011
  – 85. Rocznica powstania Muzułmańskiego Związku Religijnego
  – Przymierze muzułmańsko-chrześcijańskie
  – Model dialogu
  – Społeczność arabska w Polsce
  – Przesłanie pokoju w Koranie
  – Rozwój społeczności muzułmańskiej w Republice Czeskiej

  Okładka:
  Czasopismo:

  Muzułmanie Rzeczypospolitej nr 2 (10) Rok 1432/2011
  – Błogosławiony ponad religiami
  – Budzący się islam
  – Marzenie mojego dzieciństwa
  – Muzułmańskie spojrzenie na transplantację
  – Islam w Rosji. Kultura, społeczeństwo, historia

  Okładka:
  Czasopismo:

  Muzułmanie Rzeczypospolitej nr 3 (11) Rok 1432/2011
  – Sezon migracji do Allaha
  – Błogosławiony Jan Paweł II i jego dialog z wyznawcami islamu
  – Miłosierdzie
  – Wielkoduszność w islamie
  – Islam w Rosji

  Okładka:
  Czasopismo:

  Muzułmanie Rzeczypospolitej nr 4 (12) Rok 1433/2011
  – Religijne konteksty „Arabskiej wiosny”
  – Boże miłosierdzie dla niepłodnych
  – Podstawowe wartości moralne w islamie
  – Bóg prowadzi nas jedną drogą

  Okładka:
  Czasopismo:
 • Muzułmanie Rzeczypospolitej nr 1 (5) Rok 1431/2010

  Muzułmanie Rzeczypospolitej nr 2 (6) Rok 1431/2010

  Muzułmanie Rzeczypospolitej nr 3 (7) Rok 1431/2010

  Muzułmanie Rzeczypospolitej nr 4 (8) Rok 1431/2010

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]