logo_mzr

kalendarz_2018_cz-b

Kalendarz:

Tytuł Kalendarz muzułmański na rok 2018
1439/1440
Redakcja Mufti RP Tomasz Miśkiewicz, Barbara Pawlic-Miśkiewicz,
Dagmara Sulkiewicz
Korekta Musa Çaxarxan Czachorowski
Kalendarium historyczne Aleksander Miśkiewicz, Musa Çaxarxan Czachorowski,
Halina Szahidewicz
Koncepcja graficzna i układ plansz Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Opracowanie graficzne AliusMedia – www.aliusmedia.pl
Druk Biały Kruk – www.bialykruk.com
Liczba stron 15
Format 24 x 33

 • Kalendarz Muzułmański na rok 2018, 1439/1440 rok hidżry, składa się z 12 miesięcznych plansz przygotowanych w nostalgicznym ciepłym stylu, wzbogaconych fotografiami meczetów i domów modlitwy.

  Poszczególne plansze prezentują obiekty na ziemiach Polski, Litwy i Białorusi. Na każdej planszy znajduje się krótka informacja o danym obiekcie.

  Na kartach miesięcy zaznaczono kolorami i opisano święta muzułmańskie, kościelne i państwowe, a także święta rodzinne.

  Dodatkowe karty zawierają kalendarium rocznic wartych upamiętnienia oraz opisy każdego ze zdjęć, które znalazły się na wcześniejszych stronach kalendarza. Rocznice wymienione w kalendarium to m.in. rocznice wyborów władz Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, śmierci imamów, czy też wizyt głów państwa w meczetach.

  Partnerem wydania jest Narodowe Archiwum Cyfrowe, które udostępniło wybrane fotografie. Pozostałe zdjęcia pochodzą ze źródeł prywatnych, z zasobów Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP oraz z książki Andrzeja Drozda, Marka M. Dziekana i Tadeusza Majdy pt. „Meczety i cmentarze Tatarów polsko-litewskich” (Katalog zabytków tatarskich t.II, Res Publica Multiethnica, Warszawa 1999).

  Tematyka poszczególnych plansz:

  Styczeń – Meczet w Bohonikach (czynny; Polska)

  Luty – Meczet w Kruszynianach (czynny; Polska)

  Marzec – Dom Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku (czynny; Polska)

  Kwiecień – Tatarskie Centrum Kultury Islamu w Suchowoli (czynne; Polska)

  Maj – Meczet w Gdańsku (czynny; Polska)

  Czerwiec – Przedwojenny projekt meczetu w Warszawie z roku 1936 (projekt niezrealizowany; Polska)

  Lipiec – Meczet w Studziance (nieistniejący, spłonął w roku 1915; Polska)

  Sierpień – Meczet w Wilnie (nieistniejący, zniszczony w latach 60. XX w.; Litwa), meczety w Rejżach, Niemieżu i Sorok Tatarach (czynne; Litwa)

  Wrzesień – Meczet w Kownie (czynny; Litwa)

  Październik – Meczety w Nowogródku, Łowczycach i Iwiu (czynne; Białoruś)

  Listopad – Meczety w Słonimie (spłonął w lipcu 1944 roku), Dowbuciszkach (nieużywany od końca lat 40. XX w., rozebrany w roku 1991) i Niekraszuńcach (rozebrany przez władze w l. 50. XX w.) – (nieistniejące; Białoruś)

  Grudzień – Meczet w Mińsku (czynny, zburzony w roku 1962, zrekonstruowany i oddany do użytku w roku 2016; Białoruś)

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]