logo_mzr

52-kazania_cz-b

Okładka:

Książka:

Tytuł Pięćdziesiąt dwa piątkowe kazania na każdy tydzień roku
Autor Omar Oztop
Tłumaczenie z języka rosyjskiego Rozalia Bogdanowicz
Korekta Musa Çaxarxan Czachorowski
Koordynator wydania polskiego Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
Wydawca oryginału Wydawnictwo Erkam, Stambuł
Miejsce i rok wydania Stambuł 1442/2020
ISBN 978-605-302-983-0
Liczba stron 360
Format 13,5 x 19,5 cm
Skład AliusMedia.pl

 • Ten, kto wykonał gusl, nałożył czyste ubranie, namaścił się wonnościami i bez pośpiechu uda się do meczetu, gdzie, nie wypowiadając ani jednego słowa, wysłucha kazania imama oraz wykona po tym modlitwę piątkową, powróci do domu oczyszczony ze wszystkich grzechów, popełnionych przez niego od minionego piątku”.

  Pięćdziesiąt dwa piątkowe kazania na każdy tydzień roku to kolejna publikacja wydana dzięki współpracy Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP z wydawnictwem ERKAM w Stambule, które udostępniło książkę wraz z oryginalną oprawą graficzną, jak również sfinansowało cały projekt wydania publikacji.

  Nad przekazanym materiałem pracował zespół w składzie: Rozalia Bogdanowicz – tłumacz, Musa Çaxarxan Czachorowski – korekta tłumaczenia i redakcja, Barbara Pawlic-Miśkiewicz – korekta składu, Dagmara Sulkiewicz – koordynacja projektu.

  Książka składa się z 52 chutb, po jednej na każdy piątek roku. Kazania odnoszą się do świąt występujących w ciągu roku, przypominają o posłuszeństwie wobec Allaha, konieczności naśladowania Proroka Muhammada (saał). Poruszają trudne, ale też i ważne tematy dotyczące śmierci, alkoholu, stosownego ubioru i znaczenia rodziny. Wyjaśniają zagadnienia religijne takie jak modlitwa chorego, znaczenie zakatu czy wartość hadżdżu.

  52 chutby poprzedzone są informacją zawierającą ajaty z Koranu i hadisy potwierdzające ważność modlitwy piątkowej, omówieniem warunków tejże modlitwy, czynności które zaleca się wykonać w piątek oraz cech na które wygłaszający kazanie powinien zwrócić uwagę.

  Publikacja polecana jest imamom wygłaszającym chutby (kazania), a także szerokiemu kręgowi czytelników zainteresowanych różnym aspektami islamu.

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]